VERTROUWEN

OP JE INNERLIJKE ZELF

Lichter werken en leven van binnenuit.

Supervisie door Thea Tiemersma in Zwolle en Dalfsen

Bij MIIND draait supervisie om het aanleren van reflectieve vaardigheden. Reflectie brengt een moment van stilstand, een kans om opnieuw en op een andere wijze actie te ondernemen. Het richt zich op het beter afstemmen van je gedachten, emoties en acties, waardoor je je beroep op een prettigere manier kunt uitoefenen.

Als vaktherapeut kom je vaak ingewikkelde situaties tegen die een beroep doen op je expertise en intuïtie. Hierbij spelen niet alleen professionele aspecten een rol, maar ook persoonlijke en ethische kwesties, evenals interacties met collega’s en leidinggevenden.

Bij Miind Supervisie staan jouw vragen centraal met een ervaringsgerichte leermethode. Supervisie ondersteunt je bij het verfijnen van je reflectieve vermogen op deze situaties om tot andere gedragsalternatieven te komen. Ik maak hierbij gebruik van ervaringsgerichte oefeningen, waarbij het lichaam een belangrijke rol speelt in het waarnemen van je gevoelens, grenzen, behoeften en verlangens. Het leerproces van supervisie draagt bij aan een positieve en langdurige impact op je (professionele) manier van denken en handelen.

Na een supervisietraject weet je:

  • beter wat past bij jouw professionele werkwijze en identiteit en/of;
  • welke tools je in kan zetten en/of;
  • wat je nodig hebt om je vak met plezier uit te oefenen

Graag kijk ik met je mee. Ik ben aangesloten bij het Register Vaktherapie en Supervisie bij Miind telt mee als (her)registratie bij de FVB. Daarnaast ben ik aangesloten bij de LVSC. Dus mocht je geen Vaktherapeut zijn, maar wel Supervisie willen bij Miind, neem gerust contact op.

“Jezelf kennen betekent geworteld te zijn in zijn, in plaats van verdwaald te zijn in je verstand” – Eckhart Tolle

Vormen van supervisie

miind pictogram (5)

Individuele supervisie

Gedurende een traject van minimaal 8 bijeenkomsten van een uur, ligt de focus op jouw professionele groei. In het eerste gesprek staan jouw vraag en behoeften centraal en stemmen we het traject af. De kosten bedragen €95 per uur excl. BTW voor particulieren en €110 per uur excl. BTW wanneer de werkgever de supervisie vergoedt.

miind pictogram (5)

Groepssupervisie

Dit traject omvat 10 tot 15 bijeenkomsten van minimaal 1½ uur, waar maximaal 3 personen aan deelnemen. De groepsdynamiek biedt een waardevolle omgeving voor gezamenlijke ontwikkeling. Voor de kosten van groepssupervisie kun je een aanvraag indienen.

miind pictogram (5)

Begeleide supervisie

Speciaal ontworpen voor collega's in de zorg die al intervisie hebben of dit als groep willen opzetten. Binnen dit traject krijg je methodische begeleiding en wordt er gewerkt aan een veilige en effectieve samenwerking of positionering van je vak. Voor de kosten van begeleide intervisie kun je contact opnemen voor meer informatie.

Waarom supervisie bij Miind?

Diepgaand reflectief leren

Supervisie bij MIIND biedt een veilige en gestructureerde ruimte voor diepgaande reflectie, waardoor je je vak met nieuwe inzichten kunt benaderen en een duurzame groei kunt ervaren.

Toegankelijk en ervaringsgericht

Vanuit mijn ervaring weet ik hoe lastig het soms is om je weg te vinden in je professionele identiteit. Vanuit deze herkenning bied ik een veilige omgeving waarin je vanuit nieuwsgierigheid mag puzzelen, ontdekken en experimenteren en we samen kijken naar je vraag. Ik maak in overleg met jou gebruik van ervaringsgerichte oefeningen om bij je aan te sluiten welke je vervolgens regelmatig toe kan passen in je praktijksituatie.

Professionele groei en balans

MIIND biedt begeleiding bij het ontwikkelen van je professionele identiteit, het maken van gebalanceerde keuzes en het vinden van harmonie tussen werk en privé, wat essentieel is om plezier in je werk te houden.

"

"

Ben je geïnteresseerd in supervisie?

Vul het contactformulier in en ik neem contact met je op.